Cambrils obre el periode de subvencions per a projectes juvenils

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha obert el termini per presentar sol·licituds de subvencions per al desenvolupament de projectes juvenils durant l’any 2023 amb l’objectiu de promoure i facilitar la participació de joves en la realització de projectes a Cambrils des de les entitats juvenils, seccions juvenils, grups de joves no formals (sense personalitat jurídica) i joves a títol individual. 

La regidora de Joventut, Natàlia Pleguezuelos, destaca la importància de seguir donant suport econòmic a les entitats juvenils, grups de joves i joves a títol individual per al que puguin fer realitat els seus projectes personals i associatius amb facilitats.  

Joventut anima a presentar sol·licitud a les persones joves de Cambrils que tinguin en ment portar a terme alguna idea, proposta o projecte que no poden materialitzar per manca de finançament. El Departament es posa a disposició de totes aquelles que requereixin un acompanyament i/o assessorament per preparar i tramitar la subvenció.  

Les subvencions de Joventut s’atorguen una vegada l’any en règim de concurrència competitiva i un cop resolts es paguen per avançat al 100% sense sol·licitud de garanties als joves.  

Les ajudes es divideixen en dues línies amb una diferenciació econòmica i de beneficiaris. La primera línia, A1, té un topall màxim de 10.000 euros de subvenció i la poden sol·licitar entitats juvenils i/o seccions juvenils d’entitats de Cambrils que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre General d’Entitats de Cambrils. La segona línia, A2, amb un topall de 2.000 euros, la poden sol·licitar grups de joves i/o joves a títol individual de Cambrils.  

Els grups de joves que vulguin optar a les subvencions han d’estar formats per un mínim de dues persones joves que tinguin edats compreses entre els 14 i 35 anys inclosos, han d’estar empadronats a Cambrils des de fa un any com a mínim i cal que nomenin un representant únic major d’edat de l’agrupació amb facultats suficients per complir les obligacions que corresponguin. El grup, com a col·lectiu, no ha d’estar inscrit a cap registre públic regulat mitjançant llei.   

En el cas de les persones joves que es presentin a títol individual, han de tenir entre 14 i 35 anys inclosos i estar empadronats a Cambrils des de fa un any com a mínim. Si la persona jove és menor d’edat, caldrà que una persona major de 18 anys la representi i, si és el cas, assumeixi les obligacions econòmiques que es derivin de l’expedient de reintegrament de la subvenció per incompliment de la finalitat o manca de justificació.  

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar a la seu electrònica mitjançant una instància genèrica, adjuntant el formulari normalitzat disponible a https://www.joventutcambrils.cat/ca/blog/subvencions-projectes-juvenils, el projecte pel qual se sol·licita la subvenció incloent el pressupost detallat, la declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions públiques o privades, la declaració d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i el NIF de l’entitat o persona física.  

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.