Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declaro haver estat informat i prest el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incloses en el fitxer denominat “Usuaris pàgina web”, previament inscrit al Registre de Fitxers de Dades Personale de l’Àgencia de Protecció de Dades, del que és responsable BONAIMATGE, S.L. , i siguin utilitzats amb la finalitat de gestionar els serveis o informació sol·licitada, tramitar sol·licituds o inscripcions a esdeveniments realitzats pel lloc web, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària, electrònica o “sms” als usuaris / subscriptors / clients potencials sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès.

Els fitxers, locals i sistemes de tractament de l’empresa compten amb les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica i organitzativa, tal com exigeix l’article 9 LOPD i el Títol VIII RLOPD per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament & nbsp; o accés no autoritzat per part de tercers.

Les dades de caràcter personal només podran ser cedits, segons el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’ afectat.

Declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que expressament reconeix la LOPD mitjançant sol·licitud escrita i signada al domicili a aquests efectes de BONAIMATGE, S.L. a Carrer Illes Medes, 6-10, Reus 43203 Tarargona o bé enviant un correu electrònic a bonaimatge@bonaimatge.es, acompanyant en tot cas fotocòpia del meu DNI. En cas de modificació de les meves dades hauré de notificar en la mateixa direcció, declinant tota responsabilitat per l’empresa en cas de no fer-ho.