La Generalitat traspassa a l’Ajuntament de Tarragona la gestió del Palau d’Esports Catalunya

La Generalitat ha oficialitzat el traspàs a l’Ajuntament de Tarragona de la gestió del Palau d’Esports Catalunya, situat a l’Anella dels Jocs del Mediterrani, instal·lació esportiva construïda amb motiu de la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis disputats a la ciutat de Tarragona durant el mes de juny de l’any 2018. La Generalitat va aixecar l’edifici en uns terrenys de propietat municipal i, ara, un cop feta la declaració d’obra nova i inscrita al Registre de la Propietat, en cedeix la gestió i l’ús a l’Ajuntament de Tarragona. Amb aquesta operació, dona compliment al compromís adquirit amb el consistori de regularitzar la situació patrimonial del solar i de les obres que formen part d’aquest equipament esportiu.

La Generalitat, a través del Consell Català de l’Esport, va finançar la construcció del Palau d’Esports de Catalunya, obres que van anar a càrrec d’Infraestructures.cat. La instal·lació esportiva es va construir en uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Tarragona. En un primer moment, no es va portar a terme la cessió efectiva del domini del solar a favor de la Generalitat de Catalunya ni del Consell Català de l’Esport, ni cap altra operació jurídica de disposició sobre els terrenys.

Amb la voluntat de regular la situació juridicopatrimonial de la finca de propietat municipal (de 9.586 m2), el març de l’any passat la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tarragona i el Consell Català de l’Esport van signar un conveni de col·laboració pel qual, d’una banda, l’Ajuntament de Tarragona havia d’efectuar la mutació demanial del solar a favor de la Generalitat de Catalunya per tal que aquesta pogués declarar i inscriure l’obra nova en el Registre de la Propietat corresponent. De l’altra, i també mitjançant una mutació demanial, la Generalitat es comprometia a cedir a l’Ajuntament de Tarragona el sòl i el vol de la finca on està construït el Palau d’Esports Catalunya. Mentre no s’han dut a terme aquestes operacions, el Consell Català de l’Esport ha autoritzat l’Ajuntament de Tarragona a fer ús de manera temporal i gratuïta de les instal·lacions esportives.

Inscrit a favor de la Generalitat al Registre de la Propietat de Tarragona número 3

El passat 25 de gener, l’Ajuntament de Tarragona, mitjançant mutació demanial subjectiva, va transmetre gratuïtament i en plena propietat a la Generalitat de Catalunya el domini de la finca on es troba construït el Palau d’Esports Catalunya, per tal que la Generalitat de Catalunya procedís a la declaració i inscripció del pavelló poliesportiu situat a la zona esportiva de Campclar de Tarragona, al Registre de la Propietat. La Generalitat va inscriure l’obra nova de la construcció del Palau d’Esports al registre en data 7 de març i, actualment, la finca i l’edificació consten inscrits a favor de la Generalitat de Catalunya al Registre de la Propietat de Tarragona núm. 3.

La finca es transfereix lliure de càrregues i gravàmens, a excepció d’afectacions fiscals per liquidacions d’impostos que, en tot cas, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Tarragona. Amb la signatura del document administratiu de mutació demanial de la finca (que inclou el solar i l’edificació) de la Generalitat de Catalunya a favor del Ajuntament de Tarragona finalitza la regularització patrimonial i l’Ajuntament de Tarragona podrà fer ús del Palau d’Esports de Tarragona.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.