Les escoles bressol municipals implementen la tarifació social com a una mesura més en la recerca per a l’equitat educativa

Daniel Recasens

L’Ajuntament de Reus portarà a aprovació del proper Ple Municipal els nous preus públics per a les escoles bressol municipals. Aquests nous preus s’establiran mitjançant una tarifació social com una mesura més en la recerca per a l’equitat educativa, i alhora un suport a les famílies.

La decisió d’encetar aquest camí en la línia de la tarifació social precisament en l’àmbit de les EBM respon, en primer lloc, al seu marcat caràcter inclusiu i integrador en la línia de la lluita contra la segregació escolar des del seu mateix inici. En segon lloc, en termes econòmics, des de la perspectiva de la justícia social, ja que implica passar d’un sistema consistent en bonificar, subvencionar, unes determinades situacions fixades en uns requisits específics a un altre sistema que ajusta el preu atenent a la renda familiar i que, per tant, objectiva i proporciona el preu a la realitat de cada família. 

El sistema que s’ha utilitzat és el següent:

  1. S’han establert 9 trams de renda que donen lloc a quotes diferents.
    1. Els llindars de renda s’han calculat en base a l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya)  de l’any 2019.
    2. Posteriorment s’aplica l’escala d’Oxford-OCDE ajustada. Calcula, en primer lloc, la mida equivalent de la llar (en què s’assigna un valor d’1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional) i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l’IRSC.
  2. Aquest càlcul permet confeccionar uns llindars de rendes segons el nombre de membres que conformin la unitat familiar.
  3. Finalment, s’aplica un índex corrector segons la renda corresponent a la unitat familiar i es determina el preu de les tarifes socials proposades.

Un dels fets a destacar és que la quota mínima dona cobertura a totes les llars de baixos ingressos, amb independència de l’origen de la renda i de les característiques de la llar. Això és, no requereix ser usuaris de serveis socials o patir problemes addicionals. 

En aquest sentit, la mesura resulta molt pertinent en un moment com l’actual en què les conseqüències del COVID-19 segurament dibuixaran nous escenaris pel que fa a les economies familiars i, en conseqüència, en l’establiment de les prioritats i possibilitats d’aquestes. 

D’altra banda, les escoles bressol municipals continuen formant part del projecte “T’ajudem a créixer”, en col·laboració amb la regidoria de Benestar Social. Aquest programa permet que s’hi puguin acollir les famílies susceptibles de no poder assumir el preu de la tarifa més baixa, amb la qual cosa es garanteix que les famílies encara més vulnerables i desprotegides, que podrien situar-se per sota del primer tram, no en resultin perjudicades.

Finalment, remarcar que la tarifació social s’estén també al servei del menjador. S’estableixen diferents possibilitats de serveis horaris, amb inclusió o no del servei de menjador, però tots ells  amb preu tarifat. No inclou, en canvi, el servei d’acollida, l´ús d’àpat esporàdic o els preus públics de les sortides i activitats familiars.

Millora per a les famílies

La nova tarifació social de les escoles bressol municipals de Reus suposa diverses millores rellevants per a les famílies respecte del disseny de subvencions existent fins aquest moment. Això és, en tractar-se d’un preu públic aprovat, s’aplica des del primer rebut tant si realitzen la matrícula abans de l’inici de curs o en incorporar-se amb posterioritat a l’escola bressol. En aquesta mateixa línia, el preu és conegut i aplicat d’inici, sense esperar una resolució que en determini un benefici o ajuda.

La quota mínima de les tarifes es fixa en 35€ —corresponent al servei de 5 hores sense menjador— o 85€ —per al cas del servei de 8 hores amb menjador. Això ja suposa una important rebaixa, al voltant del 59% sobre el preu mig aplicat fins ara.

Des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus es vol remarcar la importància d’aquesta etapa educativa i el pes que aquesta mesura representa en cercar l’equitat en l’estadi més inicial en els itineraris d’aprenentatge. Es tracta d’una nova eina per afegir a tots aquells instruments que aquest govern ja ha posat en marxa per treballar contra la segregació escolar i una educació més justa, equilibrada i equitativa.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.