Petit artista setembre

Guanyadora – Univers de Sandra Gibert Abelló, 10 anys – Reus

Finalistes

Star Wars Pro de Roger Rodríguez Jardí, 9 anys – Reus

finalista de petit artista setembre 2017

Pin art de Dara, 9 anys – Reus

Finalista de petit artisa setembre 2017

Puntua aquest article!