El Centre d’Interpretació de l’Oli a cal’Orga de Picamoixons pren forma

La rehabilitació de les naus de cal’Orga avança a bon ritme i ja es prepara la instal·lació de la coberta. Un cop acabades les tasques de desmuntar l’antic forjat aluminós de la nau 2, esvarealitzar la neteja i recuperació dels paviments de les naus, que cal conservar, i la consolidació de les parets, operació imprescindible abans de procedir a la col·locació de l’encavallada de bigues de fustaque va començar la setmana passada- que sustentaran la coberta de les dues naus involucrades en el projecte.
També es va realitzar l’enderroc de la paret de totxo existent entre dues crugies de pilars per tal de fer la connexió entre les dues naus. Tots els enderrocs s’han realitzat element per element per tal de recuperar la major part d’elements reutilitzables, tals com bigues, pilars, encavallades, revestiments de pedra, portalades, finestrals o elements decoratius.
Una de les tasques que queda per realitzar és el sanejament dels cubs existents sota la nau 2, de rajola vidriada, per tal de conservar-losi poder passar a formar part del discurs expositiu del Centre d’Interpretació de l’Oli.
Les obres de rehabilitació de les naus està previst que acabin durant el mes de juliol, per donar pas a la museïtzació interior.

Ca l’Orga

La finca on es troba “Ca l’Orga” està situada en el llindar urbà de Picamoixons, fet que li atorga una situació privilegiada de vistes als camps de conreu que voregen el riu Francolí, i que a la vegada gaudeix del privilegi de trobar-se pràcticamental mig del nucli urbà.
En la parcel·la es troba la casa pairal de la família Orga com edifici principal d’ús residencial, que en l’actualitat és l’Ajuntament de l’Entitat Municipal Descentralitzada, i disposa originàriament de tres edificacions de caràcter industrial adossades a l’edifici de caràcter familiar. Encara avui es conserven els tres edificis de caràcter industrial, encara que un d’ells, el més properal nucli urbà, ja no forma part de la propietat original.
La façana principal de les naus és igual en totes elles i tenen el mateix ritme compositiu i dimensions de les obertures. Genèricament la façanala componen dues parts, la planta baixa que és la que disposa de grans obertures per a donar accés i la primera planta amb un gran finestral, partit en tres parts que deixen entrar la llum natural a l’interior. Emmarcant les façanes verticalment, apareixen unes pilastres revestides rematades amb un element ornamental de ceràmica vidrada de forma esfèrica. Actualment, la planta baixai la planta primera de la casa pairal està en ús i s’hi ubica l’Ajuntament de l’EMD de Picamoixons.
L’edifici havia estat sempre d’ús privat. Des de la data de la seva construcció i fins a aproximadament l’any 1911, l’edifici va pertànyer al diputat Orga i posteriorment als seus descendents. L’any 1911 fou venuda a un altre propietari, que posteriorment la va tornara vendre l’any 1951. En 1958 va passar a mans d’un altre propietari per posteriorment vendre-la de nou l’any 1978.
En 2001 la tercera nau industrial va ser venuda a un restaurant local. Va ser l’any 2003 que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons va iniciar les gestions per a la compra del conjunt, donat l’estat de deteriorament en què es trobava l’edifici, un edifici representatiu pel poble de Picamoixons, que a poc a poc veia com un dels seus pocs patrimonis arquitectònics podia desaparèixer si no s’intervenia d’alguna forma. L’any 2005 l’EMD de Picamoixons comprava el conjunt d’edificacions a través d’una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Descripció tècnica de les obres

Aquest projecte contempla el buidatge de les dues naus conservant els seus dos elements més representatius: les cobertes i les façanes. Aquestes dues naus passarien a ser un Centre d’Interpretació de l’Oli, producte bàsic molt reconegut a la comarca de l’Alt Camp pel trull d’oli que encara treballa de manera artesanal.
L’enderroc del forjat de la planta baixa de les dues naus agrícoles aporta un espai de les naus a doble alçada que segurament era la seva configuració inicial. La creació d’aquest espai en doble alçada té un valor afegit en el moment en què es decideix conservar tots els elements arquitectònics d’especial interès que van fer que el conjunt es declarés BCIL. Les cobertes, que són d’un especial interès constructiu i arquitectònic, passaran a ser el principal element interior de l’edifici. Estornen a construir reaprofitant part de l’encadellat ceràmic i la teula àrab i recalculant la secció de les encavallades.
Les naus es projecten com un espai diàfan i gairebé sense compartimentacions. El programa funcional exigeix la connexió entre les dues naus per la planta baixai també la connexió visual a nivell del que havia sigut la planta pis.
L’objectiu principal del projecte és mantenir la configuració del conjunt que forma la casa pairal amb les dues naus, quan la seva façana més austera (lateral sud-est) continua amb les façanes de les nausagrícoles. Així, les façanes principals d’accés es rehabilitaran igual que les façanes de la casa pairal. La façana posterior es manté en la seva posició i composició, intervenint només en el revestiment i les fusteries, i fent accessible peatonalment la nau 1 des del carrer Diputat Orga.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.