El conservatori de música de reus acollirà les proves d’accés al Grau Professional

El conservatori de música de reus acollirà les proves d'accés al Grau Professional

Els exàmens es duran a terme de forma presencial i seguint totes les mesures de seguretat i higiene necessàries per garantir la protecció de l’alumnat i el professorat davant de la COVID-19

Les escoles i conservatoris de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa acolliran del 22 al 29 de juny les proves d’accés al primer curs de Grau Professional. Els exàmens es duran a terme de forma presencial i seguint totes les mesures de seguretat i higiene necessàries per garantir la protecció de l’alumnat i el professorat davant de la COVID-19.

La primera part de les proves s’iniciarà el 22 de juny i es realitzarà de forma simultània a tots els Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya. En aquesta prova es valorarà el coneixement del llenguatge musical, l’entonació, l’audició i la creació. La resta de proves d’accés es realitzaran a partir del dia 22 en la data i l’hora que fixi cada centre. La publicació del llistat de persones admeses i excloses i les corresponents qualificacions es farà de manera exclusiva a la web de cada conservatori. 

Els centres d’ensenyament musical de la Diputació han ofert, des de principis del mes de juny, un seguiment presencial als alumnes que es preparen per les proves d’accés al conservatori o a centres superiors. D’altra banda, l’alumnat de qualsevol curs i nivell també́ ha pogut sol·licitar atenció́ personalitzada presencialment, de forma excepcional i no continuada, amb cita prèvia.

Cada centre, amb la coordinació́ dels serveis de gestió́ acadèmica de la Diputació́, ha elaborat un pla d’obertura específic i l’ha adaptat a les seves necessitats, seguint les instruccions del Departament d’Educació́ de la Generalitat que planteja aquesta presencialitat com una eina per oferir suport lectiu, realitzar tutories i organitzar el curs 2020-2021. Per dur a terme l’obertura amb la màxima seguretat, s’han preparat Equips de Protecció́ Individual per al personal, s’han elaborat sistemes de seguretat i salut i plans de prevenció́ i detecció́. El rentat de mans; l’ús de mascareta, de guants i solució́ hidroalcohòlica; el manteniment de la distància de seguretat; la desinfecció́ i ventilació́ d’espais; la no compartició́ del material entre els alumnes, i la cita prèvia són algunes de les mesures que s’han establert als centres per poder reprendre l’activitat presencial.

Podeu consultar tota la informació sobre les proves d’accés i sobre el Pla d’obertura dels centres a les webs dels conservatoris: www.dipta.cat/cmtarragona www.dipta.cat/cmreus/ www.dipta.cat/cmtortosa/

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.