L’Ajuntament de Cambrils convoca subvencions per al desenvolupament de projectes juvenils

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha obert el termini per presentar sol·licitud de subvencions per al desenvolupament de projectes juvenils durant l’any 2021 amb l’objectiu de promoure i facilitar la participació de joves en la realització de projectes a Cambrils des de les entitats juvenils, seccions juvenils, grups de joves no formals (sense personalitat jurídica) i joves a títol individual. 

La regidora de Joventut, Natàlia Pleguezuelos, destaca la importància de donar suport a totes les persones joves i ajudar-les en els seus projectes, les seves inquietuds,  dotant-les de recursos mínims i generant espais de participació que, a la cap i a la fi, tenen com a finalitat desenvolupar projectes per a tot el municipi. 

Les subvencions de Joventut s’atorguen en règim de publicitat i concurrència, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes a la legislació vigent. 

Les ajudes es divideixen en dues línies. La primera línia són subvencions per al desenvolupament de projectes juvenils al municipi de Cambrils realitzades per entitats juvenils i/o seccions juvenils d’entitats de Cambrils que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre General d’Entitats de Cambrils.  

La segona línia engloba les subvencions per al desenvolupament de projectes juvenils al municipi de Cambrils realitzats per grups de joves de Cambrils i/o joves a títol individual.  

Els grups de joves que vulguin optar a les subvencions han d’estar formats per un mínim de dues persones joves que tinguin edats compreses entre els 14 i 35 anys inclosos, han d’estar empadronats a Cambrils des de fa un any com a mínim i cal que nomenin un representant únic major d’edat de l’agrupació amb facultats suficients per complir les obligacions que corresponguin. El grup, com a col·lectiu, no ha d’estar inscrit a cap registre públic regulat mitjançant llei i no ha de formar part d’una entitat associativa que tingui personalitat jurídica pròpia o delegada. 

En el cas de les persones joves que es presentin a títol individual, han de tenir entre 14 i 35 anys inclosos i estar empadronats a Cambrils des de fa un any com a mínim. Si el jove és menor d’edat, caldrà que una persona major de 18 anys la representi i, si és el cas, assumeixi les obligacions econòmiques que es derivin de l’expedient de reintegrament de la subvenció per incompliment de la finalitat o manca de justificació.  

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar en el model normalitzat disponible a https://www.joventutcambrils.cat/ca/blog/subvencions o presencialment les persones físiques amb cita prèvia.  

A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la següent documentació:  

– Projecte pel qual es sol·licita la subvenció incloent el pressupost detallat amb indicació del finançament d’aquest. El projecte ha de contemplar els mínims establerts als formularis.  

– Declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions públiques o privades 

– Declaració d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social 

– NIF de l’entitat o persona física 

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.