Un llibre recull l’experiència de la unitat de mediació de la Guàrdia Urbana com exemple per a altres policies

Un llibre recull l'experiència de la unitat de mediació de la Guàrdia Urbana com exemple per a altres policies

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (UMIRC) de la Guàrdia Urbana de Reus és objecte d’anàlisi i model de referència al llibre “Mediación y prácticas restaurativas policiales. Construyendo la cultura de la paz”, acabat de publicar. El llibre té com a objectiu contribuir a la difusió de recursos i eines, com la mediació i les pràctiques de la justícia restaurativa, per posar-los a l’abast dels cossos policials i ajudar-los a desenvolupar la seva feina, especia lment en l’àmbit dels conflictes comunitaris.

La UMIRC és la unitat específica de la Guàrdia Urbana per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.

El llibre aprofita l’experiència de l’equip multidisciplinar de la UMIRC —format per educadors socials i policies— i explica casos reals gestionats per la unitat per exemplificar l’aplicació pràctica dels recursos i les eines de la mediació. La publicació planteja la mediació i les pràctiques restauratives com les reunions i els cercles, com a eines de seguretat i de pacificació social. Són un recurs preventiu que augmenta l’eficàcia i l’eficiència del cos policial, i dóna resposta a les demandes de la ciutadania, alhora que ofereix un servei de qualitat.

El llibre —escrit per Elena Cobler i Emma Lòpez— té un objectiu pedagògic. Per actuar com mediador i desenvolupar la tasca de pacificació social, afirmen les autores, els agents de la policia han d’estar formats i capacitats en mediació i resolució de conflictes, així com en pràctiques restauratives, la qual cosa augmenta les seves habilitats sociocognitives, i genera un impacte en la percepció de la seguretat per part de la ciutadania.

Les autores
Les autores del llibre són Elena Cobler, llicenciada en dret, és agent de la Guàrdia Urbana de Reus i membre de l’equip fundador de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes. Emma López, llicenciada en Dret, és la codirectora y coordinadora del posgrau de mediació de la Universitat Rovira i Virgili, i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de URV.

Unitat reconeguda i de referència
La Guàrdia Urbana de Reus és un referent en aquest canvi de paradigma de la seguretat. La UMIRC participa de manera habitual en jornades i congressos internacionals per explicar la seva experiència.

El 2015, el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca de la unitat, en el marc dels guardons que lliura als professionals i entitats o col·lectius civils que presten serveis en l’àmbit de l’execució penal i de justícia juvenil. El reconeixement a la UMIRC destacava per la seva contribució a tenir una societat més justa, segura i cohesionada.

211 casos gestionats el 2016
La UMIRC ha gestionat 211 casos el 2016, una xifra que confirma aquesta unitat com un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania. Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 172 casos. 23 tenen a veure amb situacions familiars, 11 tenen amb conflictes escolars, i 5 amb grups de joves.

El conjunt de casos gestionats el 2016 han implicat a 296 persones, la gran majoria d’entre 31 i 65 anys. Per a l’abordatge dels 211 casos tractats el 2016, la unitat de mediació ha realitzat un total de 5.618 actuacions, entre les que destaquen més de 1.600 tasques administratives, més de 1.400 contactes i entrevistes amb els veïns implicats, així com seguiments i anàlisis, entre altres.

La UMIRC treballa de manera coordinada amb la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana i amb les regidories de forma transversal. Porta a terme funcions d’anàlisi i identificació dels àmbits de conflicte (civisme, intolerància, mediació, racisme i xenofòbia, infància, joves, gent gran, violència de gènere i multiculturalitat); disseny i execució d’accions preventives per reduïr la percepció d’inseguretat; planificació de les intervencions correctives des d’una perspectiva interdisciplinària; i difusió de programes, projectes i accions preventives entre la ciutadania.

La Guàrdia Urbana té un paper important en la prevenció i en la resposta contra els actes incívics. Des de la UMIRC es realitza un treball tècnic i sistemàtic de contactar i conèixer tant els grups conflictius com les associacions de veïns per canalitzar inquietuds i necessitats, establint una relació permanent, que els serveixi a ells de punt de referència per tractar les seves preocupacions, i a la Guàrdia Urbana per desenvolupar un seguiment, constant i actualitzat, de l’evolució, en una tasca preventiva de les situacions amb risc de conflicte social.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.