Petit artista Desembre

Guanyadora – “Halloween” de Marc Rodó Balcells 8 anys · Reus

Finalistes

“La casa plena d’amor” Marina Alberich Domingo 6 anys · Reus

Petit artista Desembre

“Equip la Rosa” Roger Abella Pagés 9 anys · Reus

Petit artista Desembre

Petit artista Desembre
Puntua aquest article!