Comença la preinscripció del curs 2022-2023

Comença la preinscripció escolar per a l’alumnat del 2n cicle d’educació infantil i primària per al curs 2022-2023 que a Reus, gràcies a la baixada de les ràtios aprovada pel Departament d’Educació de la Generalitat, han afavorit que es puguin obrir dos nous grups de P3, en concret a les escoles General Prim i Sant Bernat Calbó.

A la capital del Baix Camp hi ha enguany 954 nens i nenes que han de fer la preinscripció. En total doncs, hi haurà una oferta de 48 grups amb una ràtio de 15, 20 o 23 places cadascun, que suposen un total de 982 places.

Pel que fa a primer d’ESO, la preinscripció comença el dia 9 de març. Aquest nou curs significarà el segon any amb adscripció única, és a dir, que cada centre de primària sense continuïtat té garantida la plaça a un centre de secundària i es continua amb el per l’alumnat del 2n cicle d’educació infantil i primària. Per l’Educació Secundària Obligatòria compromís d’ajuntar els germans que hagin perdut un dels centres adscrits. Actualment hi ha 1.296 alumnes de 6è de primària i són 797 els que han de fer la preinscripció, ja que la resta estan matriculats en centres que tenen continuïtat entre primària i ESO.

L’oferta surt en funció de les necessitats d’escolarització per l’alumnat de 6è de primària i les seves adscripcions, de manera que els instituts públics surten amb una oferta de 4 o 5 grups i una ràtio diferenciada. Les escoles concertades amb continuïtat i l’Institut Escola Pi del Burgar també fan una oferta de places ja que la ràtio de primària a ESO passa a ser de 25 a 30 places per grup de manera generalitzada.

L’oferta oficial inicial del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO es va publicar divendres dia 4 de març i es va confirmar que les escoles públiques tindran una ràtio de 15 o 20 places per grup, i l’escola concertada variarà entre 20 i 23. El dia 9 de juny es publica l’oferta definitiva, just un dia abans de les llistes amb les assignacions definitives de places.

Les preinscripcions per a l’alumnat del 2n cicle d’educació infantil i primaria i també per a l’ESO finalitzarà el dilluns 21 de març.

L’oferta de tot Reus es pot consultar a: https://www.reus.cat/serveis/proces-de-preinscripcio-i-matricula

Les normes de preinscripció i matrícula
El dilluns 28 de febrer es va publicar al DOGC la Resolució per la qual es van aprovar les normes de preinscripció i matrícula  d’alumnes en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023.  En aquesta es recull com funciona el procés, el calendari de les diferents fases del procés, la documentació necessària, els criteris de prioritat l’ordenació de les sol·licituds i el procés d’assignació de places, la transparència i informació a les famílies o l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques.

A destacar que s’aplica ja pràcticament tot el contingut del Decret 11/2021 de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

Com a novetats doncs hi ha alguns canvis en els criteris de baremació:

  • Germans passen a tenir 50 punts enlloc de 40 i pares/mares/tutors  treballadors al centre ja no tenen els mateixos punts, en tenen 10 de criteris complementaris (tindrien com a criteri general  els 20 de proximitat de domicili laboral si no viuen a la zona)
  • Els punts per discapacitat passen  de criteris prioritaris  a criteris complementaris
  • S’afegeix com a criteri complementari també: naixement per part múltiple, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme i alumne en situació d’acolliment familiar
  • Els criteris complementaris de família monoparental i nombrosa  passen a diferenciar-se (fins ara s’obtenien punts per un o altre, no sumaven ambdós)

Una altra novetat és que les reserves de places per alumnat de necessitats educatives específiques es farà fins a dos dies abans de la finalització de la llista d’espera, fins ara les places reservades passaven a ordinàries amb la publicació de la llista d’assignacions. 

L’oferta inicial de grups es distingeixen les places ordinàries de les places reservades per alumnat de necessitats educatives específiques. A infantil inicialment se n’han reservat 2 per grup, les quals poden ampliar-se si es detecta la necessitat per aconseguir una escolarització més equilibrada. A ‘ESO l’oferta inicial és de 3 per grup.

En quant a la reserva de places pot haver-hi canvis respecte a la que es publiqui com a l’oferta inicial segons necessitats d’escolarització per garantir tant el que recull el Decret esmentat  com el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya amb la finalitat de tenir una escolarització més equilibrada.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.