El projecte Alt Camp Història i Patrimoni, permet iniciar una important fase de restauració del Castell de Vallmoll

El projecte Alt Camp Història i Patrimoni, permet iniciar una important fase de restauració del Castell de Vallmoll

Les dues torres del Castell de Vallmoll ja foren objecte d’una intervenció de consolidació estructural, urgent, a finals dels anys 90 del s. XX, en tant que la seva integritat perillava i existia un risc imminent de col·lapse

Les obres de reforma i rehabilitació del Castell de Vallmoll entren en la seva cinquena fase, que es concentra en la restauració de les dues torres existents a l’ala oest del castell, en la incorporació de diferents elements de les instal·lacions, que no van poder ser executats en fases anteriors, i en el condicionament de part dels patis interiors.

El present projecte planteja la restauració funcional de les dues torres, encaminada a fer-les accessibles per a la visita del públic en general, associada al possible recorregut museístic de visita del mateix monument, i també accessibles per realitzar tasques de manteniment, fet que avui no és possible.

D’altres intervencions que es plantegen en la present fase són la finalització de diferents treballs associats amb les instal·lacions del conjunt, com són la il·luminació exterior, la finalització de les instal·lacions de climatització de l’ala est, i el condicionament dels patis del castell, per permetre’n una millor accessibilitat de cara a la visita del públic en general. En el pati interior est es millorarà i reforçarà del paviment i en el pati oest es duran a terme treballs de conservació de les diferents restes de murs, restes arquitectòniques i restes arqueològiques. També s’hi realitzarà una intervenció arqueològica en extensió , per tal de continuar amb les investigacions científiques dels orígens i formació del castell. Els treballs d’intervenció arqueològica coincidents amb la totalitat de la desapareguda ala oest del castell, situada en el pati oest, que es trobava sense finalitzar, es continuarà en aquesta fase, per tal de continuar amb les investigacions científiques dels orígens i formació del castell.

El Castell de Vallmoll

El Castell de Vallmoll és un edifici d’origen medieval que, segons els estudis realitzats per l’arquitecte Miquel Orellana i Gavaldà, redactor del projecte, data del segle XI. Aquest edifici ha sofert moltes reformes, reconstruccions i ampliacions fins al segle XIX, moment en què és abandonat definitivament. Aquestes modificacions es poden veure clarament en els elements constructius existents.

L’edifici se situa a la part més alta de Vallmoll. Té forma quadrangular, amb dues torres adossades; la façana nord-oest és la més important i és considerada com la “Torre de l’Homenatge”. Afegit entre la façana i la torre principal, hi ha una construcció elevada, l’oratori, al qual es pot accedir a través del primer pis. A la façana nord-est hi ha un baluard, afegit posteriorment a l’edifici primitiu. El Castell conserva una part del fossat de protecció que tenia al seu voltant. Hi ha dos patis, l’anomenat Pati d’Armes, pati d’accés des de la porta principal d’entrada al recinte, i el Pati de Palau.

Els orígens del castell de Vallmoll es remunten a la Reconquesta (s. XI). El castell i el terme de Vallmoll foren en un primer moment una possessió dels Castellvell, com molts altres indrets de la rodalia, i d’aquests passà als Montcada. El 1291, el castell de Vallmoll figurava entre les moltes propietats que aportà Guillema de Montcada com a dot quan es casà amb l’infant Pere, germà de Jaume II. El 1300 Guillema de Montcada cedí les baronies de Montcada i Castellvell, dins les quals era inclòs Vallmoll, al rei Jaume II. El 1375, el rei Pere III erigí el comtat de Cardona, amb el castell de Vallmoll, dins la vegueria de Tarragona, com una de les possessions del nou comtat. El 1420 era senyor de la baronia de Vallmoll Gregori de Burguès. Vers l’any 1562 i per un matrimoni, la baronia fou traspassada als Pacs, barons de Brunyolí i a la darreria del segle XVI passà als Boixadors, comtes de Savallà. Durant els segles XVII, XVIII i XIX, va estar habitat pels comtes de Peralada. A l’inici del segle XIX era propietat dels Dameto, marquesos de Bellpuig. El 1922 el marquès de la Torre vengué el castell de Vallmoll a Josep Orga qui, en els anys quaranta, el va vendre al seu darrer propietari, l’Ajuntament de Vallmoll, per 10.000 pessetes.

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, inclou un conjunt d’actuacions impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme. L’autor del projecte del Castell de Vallmoll és l’arquitecte Miquel Orellana Gavaldà i l’import d’adjudicació de la restauració de la fase V del Castell de Vallmoll és de 335.082,66 € (IVA inclòs). En les anteriors fases de rehabilitació del Castell de Vallmoll hi han participat altres administracions amb cofinançaments: la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català del Sòl (INCASOL) i el Ministerio de Fomento mitjançant el Programa 1,5% Cultural.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.