Ja es pot sol·licitar la subvenció al menjador escolar 2022-2023

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus torna a prioritzar enguany l’alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social en la convocatòria de les bases  que regeixen la concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors escolars durant el curs 2022-2023. Es poden beneficiar d’aquests ajuts les famílies de l’alumnat d&rsquo ;ensenyaments obligatoris d’educació infantil i primària, d’Educació Secundària Obligatòria i els que tenen un grau de discapacitat reconegut, tant si estan escolaritzats en centres ordinaris o en centres d’educació especial, dels centres educatius de la ciutat sufragats amb fons públics que compleixin els requisits establerts. La sol·licitud es pot presentar a partir de demà fins al 18 de juny, donat que la nova convocatòria d’aquests ajuts s’ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Dotació pressupostària
La convocatòria del curs 2022-2023 preveu una dotació màxima de 3.325.000 euros. Aquests ajuts municipals cobreixen el cost quasi total o parcial del servei del menjador escolar i complementen els ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya. Reus és dels pocs municipis de Catalunya que gestiona aquests ajuts, ja que la majoria ho fan a través dels consells comarcals.

Presentació i resolució de sol·licituds
Després del 18 de juny, només es podran rebre sol·licituds de subvencions per situacions sobrevingudes com nova matrícula, situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials o famílies que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada i que compleixin amb els requisits econòmics marcats per la convocatòria.

Com l’any passat, el tràmit de sol·licitud de l’ajut per al curs 2022-2023 es pot fer via telemàtica o presencial i el model de sol·licitud pot ser abreujat o ordinari. Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2021-2022 i que la seva situació es manté igual, sense cap modificació de les dades i de la documentació requerida, poden fer la sol·licitud abreujada. En aquest cas, rebran un correu electrònic o un SMS amb les instruccions per poder fer el tràmit abreujat de manera més ràpida i fàcil.

La Regidoria de Benestar Social preveu que enguany els centres educatius i les famílies puguin rebre la resolució de la subvenció uns dies abans que comenci el curs escolar via SMS.

Requisits
Pel que fa als requisits de la subvenció del curs 2022-2022, el llindar de la renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació, que han augmentat lleugerament respecte a la convocatòria anterior:

  • Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 €
  • Altres adults diferents dels sustentadors principals: 2.841,40 €
  • Per a cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €

Import dels ajuts
Pel que fa a la Generalitat, com a novetat, per al curs 2022-2023, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya fixa el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de la seva titularitat de la forma següent:

  • Centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores i mitja: 6,54 euros per alumne/a i dia, IVA inclòs.
  • Centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores: 6,18 euros per alumne/a i dia, IVA inclòs.

Pel que fa a l’Ajuntament de Reus, els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria, ja consolidats, són els següents:

  • Complementació municipal: l’Ajuntament complementa l’ajut de la Generalitat per a les famílies amb menys recursos econòmics amb un màxim de 6,44 euros.
  • Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que els dos progenitors treballen en el període de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A més d’aquests casos, l’Ajuntament també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben ajut parcial de la Generalitat fins a arribar als 5 euros, excepte quan reben un ajut superior entre la Generalitat i els complements de l’Ajuntament per altres criteris. Així, sempre es dona l’ajut que afavoreix més a la família. També es manté el suport a les fam& iacute;lies monoparentals.
  • Compactació: les famílies que rebin ajut parcial i ho sol·licitin, també podran compactar, si ho han demanat a la sol·licitud.
  • Responsabilitat del beneficiari: a Reus, l’ajut màxim que es pot rebre amb el complement de l’Ajuntament és de 6,44 euros en lloc dels 6,54 euros, que és la subvenció màxima establerta per la Generalitat en alguns supòsits. Amb aquesta mesura es pretén que la família beneficiària es faci responsable del pagament de 10 cèntims simbòlics, per tal que tingui constància que aquest servei té un cost.

Control de les subvencions
Un cop s’ha concedit la subvenció, es fa un seguiment de l’ajut amb diferents mesures com, per exemple, inspeccions aleatòries per controlar l’assistència al menjador escolar per part de l’alumnat que les seves famílies reben subvencions.

Així mateix, hi ha l’obligatorietat per part de les famílies que reben subvenció de comunicar a l’escola abans de les deu del matí del mateix dia si els infants no assistiran.

En cas de no avisar, la família ha d’assumir el cost del dia del menjador.

A més, l’absència injustificada de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de deu dies consecutius, o de quinze dies alterns, compresos en un període màxim de dos mesos, provoca la suspensió i posterior revocació de l’ajut.

La Regidoria de Benestar Social també vetlla perquè les famílies que durant el curs no fan ús de la subvenció, tot i tenir-la concedida, tramitin la renúncia, per tal de poder destinar els diners a altres famílies que han presentat la sol·licitud per situació sobrevinguda.

Dades del curs 2021-2022
Amb motiu de la crisi econòmica generada per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, es preveu que aquest curs que ve, 2022-2023, augmenti el nombre de famílies que compliran els requisits necessaris per sol·licitar l’ajut.

Pel que fa al curs actual, 2021-2022, s’han concedit 233 ajuts més que durant el curs 2020-2021, el que representa un augment del 7%. En concret, en data de 30 d’abril, amb totes les sol·licituds resoltes, excepte les sobrevingudes que puguin arribar aquests darrers dies del curs, 3.501 alumnes s’han beneficiat dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social. Del total de 4.216 sol·licituds rebudes, s’han resolt 3.501 de manera favorable i 715 s’han denegat per incompliment dels requisits.

SubvencionsCurs 2020-2021 (Tancat)Curs 2021-2022 (a 30-04-2022)Comparativa cursos 2021-2022 i 2020-2021
Subvencions rebudes3.935 (100%)4.216 (100%)281 (7%)
Subvencions concedides3.268 (83%)3.501 (83%)233 (7%)
Subvencions concedides per la Generalitat915 (28%)880 (25%)-35 (-4%)
Subvencions concedides per la Generalitat + l’Ajuntament de Reus2.231 (68%)2.476 (71%)245 (11%)
Subvencions concedides per l’Ajuntament de Reus122 (4%)145 (4%)23 (19%)
Subvencions denegades667 (17%)715 (17%)48 (7%)

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.