L’ajuda de Kit Consulting, a partir del 18 de juny

Red.es -entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial- publicarà la convocatòria en els pròxims dies i estarà disponible a través de la web www.acelerapyme.es. El programa Kit Consulting, que s’emmarca en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, és un compromís del quart pagament d’aquest Pla i compta amb un pressupost de 300 milions d’euros finançats per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.

En la convocatòria es detallaran els requisits per a sol·licitar les ajudes, les obligacions que contreuen els beneficiaris, els imports màxims d’ajuda per cada categoria de solucions d’assessorament, la justificació, el pagament i control de la implantació de les solucions, entre altres matèries importants.

La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 150 milions d’euros ampliables i té per finalitat proporcionar un servei d’assessorament digital perquè les pimes puguin fer un pas més en la seva transformació digital.

Bons de 12.000, 18.000 i 24.000 euros per a serveis d’assessorament

L’ajuda es materialitza en un Bo d’Assessorament Digital que les pimes hauran d’emprar en la contractació d’un o diversos dels serveis d’assessorament dels quals es compon el Programa. Aquests serveis d’assessorament permetran a les pimes beneficiàries comptar amb un full de ruta per a avançar en la digitalització del seu negoci i continuar avançant en la seva transformació digital.

En la convocatòria s’estableixen tres segments d’empreses en funció de la seva grandària i la quantia de l’ajuda per a cadascuna d’elles. Per al segment d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats el bo serà de 12.000 euros, per al segment d’empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats la quantia serà de 18.000 euros i per a les empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats, l’ajuda serà de 24.000 euros.

Les pimes beneficiàries hauran de destinar el bo d’assessorament digital de Kit Consulting a la contractació d’un o diversos serveis d’assessorament d’un catàleg compost per 10 categories de serveis en àrees clau en transformació digital: Servei d’assessorament en IA, servei d’assessorament en anàlisi de dades (bàsic i avançat), servei d’assessorament en vendes digitals, servei d’assessorament en processos de negoci o processos de producció, servei d’assessorament en estratègia i rendiment de negoci, servei d’assessorament en ciberseguretat (bàsic, avançat i preparació per a la certificació) i un servei d’assessorament “360” en transformació digital.

La quantia màxima subvencionable per a cada servei és de 6.000 euros i s’estableix un mínim de 100 hores de treball per cada Acord de Prestació de Servei d’Assessorament formalitzat. Cada servei haurà de complir amb les activitats que es determinen per a cadascun d’ells en la convocatòria.

Serà a partir del 18 de juny a les 11.00 hores quan les petites i mitjanes empreses puguin sol·licitar l’ajuda de Kit Consulting a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es) o a través d’un formulari automatitzat que també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/). El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2024 a les 11.00 hores.

Red.es determinarà el segment al qual correspon la sol·licitud tenint en compte les dades del nombre de treballadors existents en el Règim General de la Seguretat Social i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o valent-se de qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. Es comptabilitza la plantilla mitjana de treballadors dels últims 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran de manera directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Una vegada es comprova que l’empresa compleix els requisits, es concedeix el bo d’assessorament digital. El beneficiari podrà consultar a www.acelerapyme.es el catàleg de serveis d’assessorament que ofereix el Programa i també el catàleg d’Assessors Digitals. Haurà de seleccionar un o diversos assessors amb els quals desenvolupar els serveis que millor s’adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure els “acords de prestació de serveis d’assessorament”.

Terminis de formalització d’acords, prestació del servei i justificació

La convocatòria recull que el termini màxim per a formalitzar el primer Acord de Prestació de Serveis d’Assessorament serà de 3 mesos a comptar des de la publicació de la concessió en la Seu Electrònica de Red.es. Per al segon acord i següents no aplica aquest termini, però la data màxima per a la presentació dels acords finalitzarà el 31 de maig de 2025 a les 23.59 hores. Per a poder adherir-se al Programa els Assessors Digitals hauran de complir els requisits mínims recollits en les bases del programa que es poden veure en aquest enllaç.

Una vegada signat i validat l’acord entre la pime beneficiària i l’assessor digital, aquest té 3 mesos per a prestar el servei a comptar des de la data de validació de l’acord. Després de la prestació i una vegada que s’emeti la factura serà el moment en què ha finalitzat el servei. I després de la finalització, l’Assessor Digital haurà de justificar el treball realitzat tenint un termini màxim de 5 mesos per a això, i que comença a comptar des de la validació de l’acord.

La presentació de la justificació només es podrà realitzar a través del formulari establert en la Seu Electrònica de Red.es i que, a partir del pròxim 22 de setembre de 2024, serà accessible a través de la Plataforma Accelera Pime. En aquest formulari s’indicaran els requisits i les evidències que s’hauran d’acreditar.

Tramitació automatitzada i suport en la IA per a la justificació

Kit Consulting comptarà amb un sistema de tramitació automatitzat innovador, amb eines de robotització i Intel·ligència Artificial per a reduir la càrrega burocràtica, disminuir el nombre de documents a presentar i escurçar els terminis de concessió. D’aquesta manera, les pimes podran sol·licitar l’ajuda sense aportar cap documentació.

Kit Consulting contempla també la figura del “representant voluntari” que permet que qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l’empresa, per a contribuir així a eliminar tràmits a la pime. En aquest cas, cada representant voluntari podrà presentar com a màxim 500 sol·licituds al dia.

Serà Red.es qui realitzi la comprovació de la justificació de l’ajuda. I en aquest procés de verificació l’Entitat posa en marxa, per primera vegada, una plataforma d’Intel·ligència Artificial que servirà de suport en el procés de verificació de les justificacions dels serveis d’assessorament. Es durà a terme a través d’un sistema LLM per a detectar plagis, còpies i comprovar la qualitat dels documents presentats.

Assessors Digitals, els prestadors dels serveis

Els Assessors Digitals seran els encarregats de realitzar el servei d’assessorament triat per la pime i de guiar-la en els següents passos que ha de donar en el seu procés de digitalització. Durant tota la vigència del programa estarà obert el termini d’adhesió com a Assessor Digital. Per a ser-ho, les empreses interessades hauran d’haver facturat almenys 100.000 euros en l’exercici anterior o tenir una mitjana d’ingressos superior a aquest llindar en els últims tres anys, entre altres requisits que poden consultar en les bases reguladores del Programa, i en l’Anunci d’Adhesió.

Pròximament, estarà disponible el catàleg d’Assessors Digitals en la web de www.acelerapyme.es.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.