L’Ajuntament engega el projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina

millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina

L’Ajuntament de Reus ha obert concurs públic per adjudicar la redacció i direcció dels projectes d’obres de l’operació global de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. El contracte inclou, com aspecte més destacat, la redacció dels projectes bàsics i executius de tres elements clau del pla: el condicionament del passeig de la Boca de la Mina, del Jardí agrari del camp, i del Parc de les olors, amb els equipaments complementaris. La licitacó s&rsqu o;ha publicat aquest dijous, 8 de febrer al perfil del contractant de l’Ajuntament.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que “l’actuació al passeig de la Boca de la Mina és un projecte estratègic per condicionar i dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental; i afavorir-ne els usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Això passa per consolidar el seu caràcter com a espai d’esbarjo i escenari de pràctiques esportives i de salut respectuoses amb el medi, promocionar els seus valors culturals i històrics, i preservar els usos agrícoles associats, convertint-lo en una peça central de les actuacions de preservació del medi natural”.

El pressupost de licitació del contracte és de 177.458 euros, mentre que el termini d’execució varia segons els treballs que s’hauran de realitzar: 5 mesos per la redacció de projectes tècnics, i una estimació de 18 mesos per la direcció d’obres. La finalització prevista de les tres actuacions és, el 2019, el condicionament passeig; i el 2020, el Jardí agrari i el Parc de les olors.

Els adjudicataris del contracte hauran de realitzar els trealls basant-se en els avantprojectes realitzats pels serveis tècnics de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus. Documents en els quals es descriuen les principals característiques que van de tenir els tres projectes:

Condicionament del passeig
L’estat de conservació del passeig és deficient, ja que no disposa d’un sistema de drenatge de l’aigua adequat, cosa que fa que en els episodis de pluja es produeixin escorrenties que provoquen esvorancs. La il·luminació no és contínua ni suficient en tot el seu recorregut. Hi ha elements històrics com bancs, fonts, tanques, amb cert valor que caldria recuperar. Al llarg del temps s’hi han realitzat intervencions municipals puntuals i disperses però sense una visió i un objectiu de funcionament de conjunt.

El projecte d’urbanització té com a objectiu el condicionament i adequació del passeig com a pas previ per acollir altres actuacions que en permetin un major aprofitament i gaudi per a la població, aixi com facilitar-ne el manteniment futur.

La millora es planteja amb una intervenció global des d’una visió de conjunt de tots els elements, per la qual cosa es preveu: Fixació del ferm amb una intervenció de caràcter natural i no amb una pavimentació contínua de caràcter urbà; drenatge de l’aigua de pluja; millora de la seguretat amb enllumenat al llarg del passeig; recuperació d’elements històrics de valor (fonts, bancs, tanques); recuperació puntual de l’arbrat.

Jardí Agrari del Camp
Es projecta una zona verda, situada al nord de la cruïlla del passeig de la Boca de la Mina i el carrer Saragossa, que pel nord-oest limita amb el barranc de la Mina. Té una superfície de 9.893m2. Aquest gran espai lliure, qualificat de zona verda pública, es troba en un extrem del teixit urbà del barri Gaudí i, a la vegada, físicament molt encaixat dins la trama històrica dels masos modernistes.

Parc de les Olors
En els terrenys de 8.620 m2 situats al sud de la cruïlla del passeig i el carrer Saragossa, qualificats de zona verda i no urbanitzats actualment, es projecta una zona verda amb dues àrees diferenciades. Una, més relacionada amb el passeig, com a zona d’aturada i repòs al llarg del recorregut, i l’altra que actuarà com a principal connexió del barri amb el paseig.

En la seva qualitat d’espai de transició entre la ciutat i el camp, es preveu ubicar-hi un parc on el fil conductor siguin les olors, amb varietats d’espècies adaptades a l’entorn i amb diferents períodes de floració al llarg de l’any.

Al voltant del projecte d’urbanització del passeig, el projecte global d’intervenció planteja actuacions complementàries ubicades al seu entorn per potenciar-ne el valor natural, patrimonial i sentimental i afavorir-ne tots els usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat.

Coordinació amb els projectes TIC
Més enllà de la intervenció urbanística, l’actuació global al passeig de la Boca de la Mina preveu la implementació de tecnologies al servei de la difusió i el coneixement, en el marc de les smart cities. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte en el procés d’execució del contracte elements com els relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació.

El projecte planteja l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les smart cities, d’acord amb el pla Reus Smart City, com a element d’innovació diferencial per garantir un entorn respectuós i de sostenibilitat mediambiental, proporcionant als vianants així com a l’entorn integral al barri Gaudí un alt nivell de qualitat del passeig amb la capacitat de gaudir d’una vivència innovadora.

Actuació global al Passeig de la Boca de la Mina
L’actuació global al passeig de la Boca de la Mina es planteja condicionar i dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental de la ciutat i afavorir-ne tots aquells usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Això passa per consolidar el seu caràcter com a espai d’esbarjo i per a les activitats de pràctica esportiva i de salut respectuoses amb el medi, per promocionar els seus valors culturals i històrics, i per preservar els usos agrícoles associats, i convertir-lo en una peça central de les actuacions de preservació del medi natural.

El projecte està pressupostat en 3,1 milions d’euros, que finançaran a parts iguals l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya a través dels fons FEDER, amb actuacions que es desplegaran fins al 2020.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.