Més persones es podran beneficiar dels ajuts per fer front a la pobresa energètica que es podran sol·licitar fins al 30 de setembre

La subvenció per a contribuir a evitar la pobresa energètica que atorga l’Ajuntament de Reus a les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’electricitat i de gas es podrà sol·licitar a partir de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, prevista per la setmana que ve, i fins al 30 de setembre.

Enguany, per primera vegada, la Regidoria de Benestar Social informarà, de manera personalitzada, sobre aquesta convocatòria a les associacions de veïns i entitats socials de la ciutat per tal que puguin donar a conèixer l’ajut a les famílies que considerin que es poden beneficiar d’aquests ajuts.

Aquesta nova convocatòria manté les adaptacions que es van fer l’any passat amb l’objectiu de fer front a la situació d’emergència social generada per la pandèmia. A més, es preveu que ara més persones compleixin els requisits econòmics exigits per rebre la subvenció i, per tant, s’acabin destinant a aquests ajuts més diners dels inicialment previstos. Per això, els ajuts per fer front a la pobresa energètica estan inclosos en les previsions del Pla de Reactivació Econòmica i Social per aquest any 2021, que té com a prioritats: el foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el desenvolupament econòmic, i l’ajuda als col·lectius més vulnerables.

Aquesta convocatòria és una de les línies d’ajut que té establertes l’Ajuntament contra la pobresa energètica, juntament amb els ajuts d’urgència, els d’aigua per a persones amb pocs recursos i les bonificacions del deute i solidària de l’empresa Aigües de Reus.

La partida econòmica prevista en la convocatòria és de 80.000 € ampliable a un màxim de 200.000 € en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Sol·licitud abreujada
Enguany, com l’any passat, s’han establert dos tipus de sol·licituds per demanar els ajuts per fer front a la pobresa energètica:

  • Sol·licitud abreujada: Les persones que ja ho van sol·licitar l’any passat, que es trobin en la mateixa situació que l’any anterior (membres de la unitat familiar, domiciliació de les factures, etc.) i que la seva resolució hagués estat resolta, tant concedida com denegada, rebran un missatge per correu electrònic o telèfon mòbil de la Regidoria de Benestar Social, en què s’explica com poden presentar la sol·licitud abreujada via telemàtica o per signatura remota.
  • Sol·licitud ordinària: les persones que no compleixen les condicions anteriors o que sol·liciten la subvenció per primera vegada, hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica o presencial.

Mesos subvencionables
Enguany, com l’any anterior, la quantitat a percebre de la subvenció s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa corresponent als consums d’energia elèctrica i de gas dels mesos de desembre de 2020 a maig de 2021, tots dos inclosos. Amb anterioritat a la pandèmia, se subvencionaven només quatre mesos, de desembre a març, i ara en són sis.

Import de la subvenció

  • Per a unitats familiars d’un sol membre: 270 euros, amb un màxim de 45 euros per cada mes subvencionable justificat.
  • Per a unitats familiars de dos i tres membres: 315 euros, amb un màxim de 52,5 euros per cada mes subvencionable justificat.
  • Per a unitats familiars de quatre o més membres: 360 euros, amb un màxim de 60 euros per cada mes subvencionable justificat.

Per a la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria s’aplicarà el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya de l’any 2020, que és de 7.967,73 euros anuals.

Dades de 2020
Durant l’any 2020, l’Ajuntament de Reus va destinar uns 400.000 euros a fer front a la pobresa energètica.

En concret, es van rebre 1.004 sol·licituds de subvenció per fer front a la pobresa energètica, 681 de les quals es van resoldre de manera favorable. Es van atorgar 192 sol·licituds més que l’any anterior.

També es van atorgar 1.060 subvencions per a famílies amb escassos recursos, que retorna part del cost dels rebuts pel consum d’aigua abonats durant tot l’any; 463 famílies amb bonificacions en la factura del consum d’aigua proposades per serveis socials a l’empresa municipal, i 75 ajudes d’urgència de rebuts de llum i gas.

A més, es va mantenir la línia de col·laboració amb les empreses subministradores, amb l’emissió d’informes de vulnerabilitat, regulats a la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Dels 704 informes sol·licitats, 553 informes van ser positius. Una dada que suposa un increment del 7,2% de nombre d’informes respecte a l’any anterior. Un mateix informe s’ha sol·licitat per més d’un subministrament: 337, aigua; 476, llum, i 201, gas.

Punt d’Assessorament Energètic (PAE)
L’Ajuntament de Reus, a més de convocar subvencions pels subministraments bàsics, continua treballant per aconseguir minimitzar els efectes d’aquesta problemàtica al municipi de Reus, mitjançant l’assessorament i la informació a la ciutadania sobre els drets en el tracte amb les empreses comercialitzadores de serveis energètics, llum, gas i aigua.

Per això, en la convocatòria d’enguany, es manté el requisit que la persona que sol·licita la subvenció es compromet a demanar cita amb el Punt d’Assessorament Energètic (PAE), per tal de reduir l’import de les factures.

Pel que fa a la persona que la va sol·licitar l’any anterior, cal que acrediti que ha fet cas de les recomanacions del PAE.

Així doncs, l’Ajuntament posa a l’abast de tota la ciutadania, i de manera especial de les persones que sol·liciten aquesta subvenció, un servei personalitzat d’assessorament d’estalvi energètic gratuït, el PAE. Les persones de més edat, amb incapacitat per malaltia i amb dificultats de mobilitat estan exemptes d’aquest requeriment. L’assistència a aquest servei comporta, en molts casos, un estalvi considerable en el cost total de la factura.

Per ser atès al PAE, dimecres al Centre Cívic del Carme i dijous al Centre Cívic Llevant, de les 15.30 a les 19 h,cal demanar cita i portar les factures d’electricitat i gas. Es tracta d’un assessorament amb l’objectiu de reduir la despesa en aquests subministraments a través d’algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.

Auditories energètiques
Les auditories energètiques es fan a les llars de famílies que reben ajudes d’urgència social al pagament de subministraments bàsics; que estan en situació de tall o avís de tall dels subministraments bàsics; que reben factures d’aigua, electricitat i gas elevades o amb desajust entre el consum i el cost, i que viuen amb infants, gent gran, persones amb discapacitat o amb malalties cròniques en situació de vulnerabilitat energètica.

Per a més informació sobre la pobresa energètica es pot consultar la web http://taulapobresaenergetica.cat

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.