El Pacte de Ciutat per la Salut recupera el consens per consolidar un model de sanitat pública propi i de referència

El Pacte de Ciutat per a la Salut s’ha signat aquest dimecres 15 de febrer a l’auditori de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb el doble objectiu de recuperar el consens polític i de consolidar un model propi de sanitat pública de qualitat, de proximitat i de referència territorial. El pacte ha estat subscrit pels grups municipals que integren el govern de Reus (PdCat- CiU, ERC i ARA) així com per tres grups municipals de l’oposició C’s, PSC i PP). FIns ara, s’han adherit al pacte 27 d’entitats cíviques, socials i empresarials que contribueixen a l’impuls d’un model d’èxit que ha de bastir el futur marc sanitari.

Reus té un model de gestió sanitària pública referent per a un ampli territori de la Catalunya Sud. Els serveis que presta abasten una població molt àmplia i una important diversitat d’especialitats. Fer front als reptes de manteniment i impuls dels serveis de salut que es gestionen exigeix un compromís i una responsabilitat compartida pels grups municipals que composen el consistori.

El Pacte de Ciutat per a la Salut de Reus es proposa recuperar el consens polític que permeti crear un espai de treball i de diàleg que afavoreixi l’establiment de grans línies d’actuació, amb l’objectiu de preservar tot el que significa l’hospital quant a posicionament estratègic, lideratge territorial, recerca, estabilitat dels professionals i qualitat assistencial i, en conseqüència, la capitalitat de la nostra ciutat en l’àmbit sanitari.

Així mateix, persegueix recobrar la cohesió ciutadana, posar en valor el fet identitari i de singularitat i reconèixer el valor de l’Hospital com a element estratègic de ciutat per al seu creixement socioeconòmic i vertebració al territori.

Els nous reptes d’atenció sanitària de la ciutat de Reus i la seva implicació al territori passen per treballar conjuntament amb una visió metropolitana donant especial èmfasi als dos hospitals universitaris, l’Hospital Universitari Joan XXIII i l’Hospital Universitari Sant Joan. Aquest treball conjunt ha de ser en condicions d’igualtat i de coordinació.

L’existència de dues regions sanitàries a la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre ha de ser una oportunitat per a donar veu i respectar les voluntats i autonomies dels centres, sobretot en aquells casos on s’ha adquirit suficient personalitat pròpia, mantenint relacions de col·laboració mèdica, assistencial i de gestió o, bé, establint-ne de noves.

Video de presentació del Pacte de Ciutat per la Salut

Els grups municipals signants
L’alcalde i els portaveus dels grups municipals signants del pacte han valorat el document:

   • Carles Pellicer, alcalde de Reus, ha afirmat: “El Pacte de Ciutat per la Salut respon a la necessitat del consens per definir una direcció política compartida entre tots els grups —amb la complicitat de les entitats i les institucions ciutadanes—, que ens permeti preservar el prestigi de l’Hospital i dels seus professionals que dia a dia demostren el seu compromís amb els usuaris, i vetllar per una gestió transparent i de màxima eficiència. I amb la certesa de donar compliment al desig de la ciutadania en un aspecte clau com la salut. És aquest el compromís que avui assumim i des del qual encarem el projecte de futur de l’Hospital”.
   • Noemí Llauradó, regidora de Salut i portaveu del grup municipal d’ERC, ha afirmat: “40 anys després, una nova generació de representants de la política i la ciutadania signem un nou pacte pel futur de la salut de les perones del nostre territori. El centre del nostre model sanitari i de salut és la ciutadania. Per això, en tot moment, hem pensat que el Pacte de Ciutat per la Salut, és un acord que traspassa l’àmbit polític i calia fer partícip a la societat”. I ha afegit: “Reus s’ofereix a encapçalar un canvi cap a una visió d’àrea metropolitana sanitària amb estreta col·laboració amb les Terres de l’Ebre”.
   • Montserrat Vilella, portaveu del grup municipal del PdeCAT, ha afegit: “Estem satisfets d’haver assolit la signatura d’un pacte que suposa el compromís dels grups municipals signants amb la ciutadania per defensar una salut, pública, de màxima qualitat. Un acord que serveix per impulsar l’esforç de tots els agents vinculats a la salut per posar al dia les estructures territorials, millorar el servei i ser més eficients i eficaços. I, finalment, un pacte per no utilitzar la sanitat per fer polítiques partidistes, sinó per fer política sanitària”.
   • Jordi Cervera, portaveu del grup municipal d’Ara Reus, ha afirmat: “AraReus, com no pot ser de un altre manera, se sent satisfet. El pacte salut que avui se signa és la demostració, que el consens és sempre possible quan es tracta de defensar els interessos municipals. La voluntat ferma i lleial de consolidar entre totes les parts implicades un model assistencial, que garanteixi una bona gestió i governança del Grup Salut de Reus farà que el nostre model assistencial continuí sent un referent sòlit a les nostres contrades”.
   • Juan Carlos Sánchez, portaveu del grup municipal de C’s, ha afirmat: “Ens hem adherit al pacte perquè recull les aportacions que va fer Ciutadans en el sentit d’aportar més concreció als acords, fixar actuacions concretes i posar una data per a la seva realització. Des de Ciutadans vetllarem perquè el pacte no quedi només en una declaració de bones intencions, perquè ens preocupen la salut i el benestar dels veïns de Reus, en general, i la sostenibilitat i la viabilitat econòmica de l’Hospital Sant Joan, en concret. No hem d’oblidar que l’Hospital genera un dèficit mensual d’uns 500.000 euros, és a dir, uns 6 milions d’euros a l’any. Creiem que en aquests moments no hi ha res més important que solucionar aquest assumpte, pel bé de tots”.
   • Andreu Martín, portaveu del grup municipal del PSC, ha afegit: “El document permetrà fer front d’una manera ordenada i consensuada als reptes que té la ciutat en matèria sanitària i de salut pública. L’acte de signatura del pacte és una escenificació del consens necessari per preservar tot el que significa l’hospital i defineix un full de ruta per rellançar-lo i explotar les seves potencialitats. El treball en equip és la única fórmula que ens permetrà posar en valor el nostre model sanitari. El PSC es compromet a treballar conjuntament per a promoure la millor sanitat pública, els seus treballadors, el reconeixement del nostre hospital i el desenvolupament del model sanitari que recull aquest pacte. Formalitzar aquest consens polític i social ho farà possible”.
   • Sebastià Domènech portaveu del grup municipal del PPC, ha afegit: “El grup municipal del PPC signa el Pacte de Salut per vetllar pel compliment dels acords de les mocions que es van presentar al ple monogràfic de salut i que el document reflecteix. Signem un document i no el silenci envers el greu problema que té l’Hospital de Sant Joan de Reus”.

Entitats adherides
Un total de 27 entitats cíviques, socials i empresarials s’han adherit fins ara al pacte, un document permanentment obert a la incorporació de noves adhesions. Les entitats adherides actualment són:

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, Centre Tecnològic de Catalunya- Eurecat, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Rovira i Virgili-Facultat De Medicina, Agència de Salut Pública de Catalunya, ABS Reus V, Comité Empresa Sagessa, UGT – Sindicat territorial d’empleats i empleades de serveis públics de les comarques de Tarragona, Col·legi d’infermeres i infermers de Tarragona, Associació Al·Anon, Associació Mareus, Càritas Interparroquial de Reus, AEC Gris – Associació Grup De Reinserció I Inserció Social, Club Natació Reus Ploms, Reus Deportiu, Associació Esportiva Pare Manyanet, Club Tennis Taula Ganxets, Escola de Taekwondo Laissa, Federació d’Associacions de Veïns de Reus, Cambra de Comerç de Reus, Centre de Lect ura, Institut Pere Mata, Associació Síndrome de Down, Club esportiu Alba, Club de Tennis Monterols, Club Esportiu Santes Creus, Fundació Intermedia.

El Pacte de Ciutat per la Salut
El Pacte estableix acords d’actuació en els sis àmbits següents:

   • Àmbit municipal.
   • Àmbit del Grup Salut/ Sagessa,
   • Àmbit de la recerca, la docència i la universitat
   • Àmbit d’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus
   • Consens polític
   • Entrada en vigor del Pla i noves adhesions.

Consell Municipal de la Salut de Reus
Crear el Consell Municipal de la Salut de Reus com a eina de participació oberta i democràtica, punt de trobada de la ciutadania, entitats i professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la ciutat, és el primer compromís adquirit pel Pacte en l’àmbit municipal. Aquesta iniciativa s’haurà d’acompanyar d’un Pla Local de Salut Pública que treballi el concepte de Ciutat Saludable per implantar-lo al conjunt de la ciutat, implicant totes les regidories, i d’acord amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, la Universitat Rovira i Virgili i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Línies mestres del Grup Salut / Sagessa
El Pacte estableix la necessitat de definir quin és el model asssistencial i de gestió del Grup Salut / Sagessa abans que acabi aquest any 2017. Aquest model ha de definir tant els serveis d’àmbit local com els d’altres municipis i comarques en un únic model de governança. Alhora, es treballarà per promoure i potenciarl els diferents centres del Grup i instar a la Generalitat que concerti l’activitat sanitària segons estableix la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya.

L’acció de territori s’haurà de desenvolupar a partir de l’eix Reus-Tarragona d’estructura en xarxa, basada en el treball en col·laboració entre els diferents proveïdors del Camp amb aliances estratègiques. L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, juntament amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, han de tenir un paper vertebrador i la seva activitat ha de ser compartida i complementària per optimitzar recursos i oferir una carta de serveis més completa per al conjunt de la població del sud de Catalunya. L’acció conjunta dels dos hospitals ha de servir per enfortir una àrea metropolitana sanitària, recolzada per la universitat i la recerca que es concreti en el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona 2016-2020.

Recerca, Docència i Universitat
El Pacte preveu reforçar les relacions entre els diferents ens hospitalaris (Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Joan XXII, l’Hospital Universitari Institut Pere Mata i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili) per garantir la trajectòria docent i científica dels professionals i estudiants. Així, el Pacte vol facilitar el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens i convertir aquest pol en un centre de recerca en xarxa liderat per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

Caràcter públic, voluntat de consens
El Pacte de Ciutat per a la Salut fa una incidència especial en el caràcter públic i universitari de l’Hospital. Una infraestructura pensada per funcionar com a parc sanitari de la ciutat que dóna cabuda a l’hospital (activitat majoritària amb més del 80% de les activitats) i altres serveis com el Banc de Sang i Teixits, la Salut Mental, la Universitat o el SEM.

L’esforç de consens polític per l’establiment d’aquest Pacte té per missió preservar el prestigi de les institucions sanitàries i els seus professionals, a partir d’una gestió transparent i de retiment de comptes. Una voluntat que haurà de fer-se amb col·laboració amb la Generalitat per actuar amb els paràmetres legals vigents en el marc de la contractació reguladora europea.

Sense dubte, obliga això a l’actuació lleial i conjunta a l’hora de defensar els interessos municipals davant altres institucions quan hi hagi en joc l’atenció sanitària de la ciutat i el seu model. Un model que se supervisarà a partir d’una Taula de treball i seguiment del Pacte de Salut de la ciutat de Reus on els grups signants treballaran de forma conjunta.

Els acords del Pacte
El pacte estableix 19 acords, agrupats en sis àmbits:

Àmbit municipal

   • Crear el Consell Municipal de la Salut de Reus.
   • Impulsar el Pla Local de Salut Pública
   • Promoure la coordinació entre els proveïdors de salut de la ciutat, els diferents nivells assistencials i facilitar la relació amb el Departament de Salut de la Generalitat

Àmbit del Grup Salut/ Sagessa,

   • Definir el model assistencial i de gestió del Grup Salut/Sagessa i quin paper ha de tenir dins l’entorn de salut català, per després definir quin model organitzatiu i jurídic serà el més adequat, sempre de caràcter públic i basat en l’interès ciutadà.
   • Promoure i potenciar els diferents centres del Grup Salut/Sagessa.
   • Promoure una acció de territori a partir de l’eix Reus-Tarragona d’estructura en xarxa entre els diferents proveïdors del Camp.
   • Treballar perque la Generalitat inclogui dins el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona 2016-2020 la coordinació amb la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre.
   • Cercar complicitats amb Tarragona per tal que els Comitès Clínics que han d’implementar el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona 2016-2020 estiguin formats per professionals de tots els centres del territori

Àmbit de la recerca, la docència i la universitat

   • Reforçar les relacions entre l’Hospital Sant Joan, l’Hospital Joan XXII, l’Institut Pere Mata, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, per garantir la trajectòria docent i científica dels professionals i estudiants.
   • Treballar conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili pel trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens.
   • Vetllar perquè el model de recerca en xarxa liderat per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili potenciï Reus i les institucions sanitàries del territori com a referència universitària en innovació i recerca.

Àmbit d’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus

   • Destacar-ne el seu caràcter públic i universitari així com la seva condició de centre de referència territorial i de gran qualitat professional, obert a la ciutat i a la ciutadania.
   • Dur a terme les accions per, tal i com preveu el Pla estratègic sanitari, es disposi d’una regió metropolitana sanitària pivotada entre els hospitals Sant Joan i Joan XXIII, i en col·laboració amb la resta de centres de la demarcació.
   • Treballar per tal que s’implantin els Plans directors de Salut Mental, el Sociosanitari i perquè culmini el Pla Director d’Urgències.
   • Adoptar solucions que reformulin les càrregues que generen la situació de desequilibri econòmic, així com instar al Departament de Salut de la Generalitat al pagament del deute pendent.
   • Definir entre l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut quin ha de ser el model organitzatiu, jurídic i de governança de l’Hospital.

Consens polític

   • Establir les qüestions relacionades amb la salut i els serveis sanitaris de la Ciutat com una acció política de consens a l’Ajuntament entre els grups polítics.
   • Actuar de manera conjunta i lleial a l’hora de defensar els interessos municipals davant d’altres institucions quan hi hagi en joc la atenció sanitària de la ciutat.

Entrada en vigor del Pla i noves adhesions.

  • Constituir una Taula de treball i seguiment del Pacte de Salut de la ciutat de Reus.
Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.