Sol·licitud per al menjador escolar curs 2024-25

L’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus torna a prioritzar enguany l’alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social en la convocatòria de subvencions per a l’assistència als menjadors escolars durant el curs 2024-2025. Es poden beneficiar d’aquests ajuts les famílies de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris d’educació infant il i primària, d’Educació Secundària Obligatòria i els que tenen un grau de discapacitat reconegut, tant si estan escolaritzats en centres ordinaris o en centres d’educació especial, dels centres educatius de la ciutat sufragats amb fons públics que compleixin els requisits establerts. La sol·licitud es pot presentar a partir d’avui, dimarts 11 de juny, fins al dimarts 16 de juliol, tots dos dies inclosos, ja que la nova convocatòria d’aquests ajuts es va publicar ahir, dilluns 10 de juny, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria són els següents: l’augment del llindar per part de la Generalitat i per part de l’Ajuntament de Reus, que fa que més famílies es puguin beneficiar d’aquests ajuts; la simplificació de la complementació municipal per tal de facilitar una major eficàcia en la tramitació, i el suport de l’Ajuntament de Reus a la conciliació familiar i a les situacions de discapacitat.

L’import de la convocatòria per al curs escolar 2024-2025 és d’1.750.000 euros, ampliable en un import màxim de 2.000.000 euros, sent el total de 3.750.000 euros.

Presentació i resolució de sol·licituds
Les sol·licituds per rebre aquest ajut es poden presentar fins al 16 de juliol, perquè el període establert enguany per aquest tràmit és de vint-i-cinc dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPT de la convocatòria. No obstant això, la convocatòria està oberta durant tot el curs i, per tant, es poden presentar subvencions en qualsevol moment durant el curs escolar 2024-2025.

El tràmit de sol·licitud de l’ajut per al curs 2024-2025 es pot fer via telemàtica o presencial i el model de sol·licitud pot ser abreujat o ordinari. Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2023-2024 i que la seva situació es manté igual, sense cap modificació de les dades i de la documentació requerida, poden fer la sol·licitud abreujada. En aquest cas, rebran un correu electrònic o un SMS amb les instruccions per poder fer el tràmit abreujat de manera més ràpida i fàcil.

L’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials preveu que enguany els centres educatius i les famílies puguin rebre la resolució de la subvenció uns dies abans que comenci el curs escolar via SMS.

Requisits
Pel que fa als requisits de la subvenció del curs 2024-2025, el llindar de la renda ha pujat respecte a la convocatòria anterior i, per tant, més famílies s’hi podran beneficiar.

El llindar de la renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

  • Primer adult (sustentadors principals): 11.840,60 euros.
  • Segon adult (sustentadors principals) i altres adults que integren la unitat familiar: 5.920,30 euros.
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.552,20 euros.

Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria són els següents:

  • Situacions de discapacitats: l’Ajuntament de Reus subvencionarà el menjador escolar de l’alumnat amb discapacitat, encara que la renda familiar superi el llindar establert per a les famílies en general. En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus finançarà, aquells casos que no quedin coberts per l’esmentat tram garantit del 100% i en els que s’acrediti una situació de discapacitat igual o superior del 33%, valorant només la renda familiar i prenent com a referència el llindar de renda 3 vegades establert.
  • Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que els dos progenitors treballen en el període de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A més d’aquests casos, l’Ajuntament també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben ajut parcial de la Generalitat fins a arribar als 5 euros.
  • Compactació: les famílies que rebin ajut parcial i ho sol·licitin, també podran compactar, si ho han demanat a la sol·licitud.

Control de les subvencions
Hi ha l’obligatorietat per part de les famílies que reben subvenció de comunicar a l’escola abans de les deu del matí del mateix dia si els infants no assistiran.

En cas de no avisar, la família ha d’assumir el cost del dia del menjador.

A més, l’absència injustificada de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de deu dies consecutius, o de quinze dies alterns, compresos en un període màxim de dos mesos, provoca la suspensió i posterior revocació de l’ajut.

L’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials també vetlla perquè les famílies que durant el curs no fan ús de la subvenció, tot i tenir-la concedida, tramitin la renúncia, per tal de poder destinar els diners a altres famílies que han presentat la sol·licitud durant el curs escolar.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.