El futur Centre Cívic Gregal s’obrirà a la ciutat amb una nova plaça entre els carrers de Castellvell i de Gaudí

L’Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte bàsic del futur centre cívic Gregal, un nou equipament que es construirà a l’antiga nau magatzem de vins del Palau Boule, al barri de Niloga, i que forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Natural de Reus. El projecte parteix de la previsió municipal, recollida al Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023, d’incrementar la xarxa municipal de centres cívics, i incorpora les aportacions de la ciutadania recollides durant el procés participatiu impulsat per la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals per al disseny del nou centre cívic.

La previsió del Govern de Reus és licitar properament el contracte per a la redacció del projecte executiu del centre cívic, i licitar les obres de construcció de l’equipament, amb càrrec al pressupost municipal de 2022.

La proposta es fixa dels objectius següents:

  • Conservació i posar en valor la importància patrimonial de l’edifici. L’adequació per a nou usos ha de revaloritzar la pròpia imatge de la nau com a contenidor dels nous serveis.
  • Dotar Reus d’un nou equipament cívic de referència tant pel barri com per al conjunt de la ciutat, que permeti ubicar serveis municipals i de les entitats, i ampliar l’oferta de cursos i tallers tradicional dels equipaments cívics.
  • Adequació urbanística de l’entorn per ajustar les circulacions viaries, els espais de vianants i els accessos al propi centre cívic i a l’escola Maria Cortina.
  • Millorar les condicions constructives i tèrmiques de l’edifici per millorar el seu estat de conservació i facilitar el manteniment general.

El nou centres cívic donarà servei a la zona compresa entre el barri Niloga, el carrer Ample, la carretera de Castellvell, el parc de Sant Jordi, la plaça de la Llibertat, i la zona del carrer de Doctor Robert i carrers adjacents.

Per assolir aquest objectius, el projecte bàsic proposa, entre altres, les solucions següents:

  • Recuperar l’aire industrial en la imatge exterior de la nau, com a recordatori de l’esplendor que va tenir a l’època l’empresa del comerciant de vins, el Sr. José Boule (1860).
  • Obertura d’una nova plaça a la cantonada dels carrers de Castellvell i de Gaudí, que genera l’accés principal al centre cívic i un nou accés al col·legi. Aquest nou espai es ressalta amb una pèrgola urbana que completarà la façana de l’equipament.
  • Remodelació urbanística a l’entorn del carrer Castellvell: ampliació de voreres, reducció de l’espai viari amb un sol carril de circulació lenta i execució a la cruïlla amb el carrer de Gaudí d’una zona elevada de pas prioritari de vianants.
  • Un programa funcional, dividit en dues plantes, per desenvolupar la cartera de serveis pròpia de la xarxa de centres cívics.

La descripció i el programa funcional de l’edifici és el següent:

Planta baixa
El vestíbul és a doble alçada, fet que permet visualitzar la volumetria completa de la nau. Des d’aquest espai es té accés a una sala habilitada com a bar i amb sortida a l’exterior que pot funcionar de manera independent. Al vestíbul es troba la recepció, informació i atenció al públic. Des d’aquí es té accés a un passadís distribuïdor, a la banda en contacte amb el pati de col·legi, que condueix a un primer grup de peces del programa: sala reunions, espais de joc infantils i un office, a mes d’un nucli de banys.

En aquest distribuïdor hi ha l’escala a la planta primera. Al final d’aquest espai s’arriba al nucli d’escales i ascensor i a la sala polivalent. Continuant la circulació interior arribem a un segon passadís-distribuïdor, aquest de caràcter privat que comunica amb els despatxos organitzats a la banda del carrer, i amb connexió de nou amb el vestíbul d’entrada.

Com a peculiaritat, la sala polivalent pot funcionar de manera independent de la resta de l’edifici i ser utilitzada per entitats i col·lectius del barri.

El programa funcional previst en la planta baixa inclou: vestíbul-recepció, despatxos (7), sala reunions, espai joc infantil i família, office, nucli de banys, nucli escales-ascensor, escala intermitja, bar, sala polivalent

Planta primera
A la planta primera i a partir del nucli escala-ascensor, s’organitza un passadís-distribuïdor perimetral que dona accés a la resta del programa d’aquest planta. D’una part, a la banda nord de la nau, trobem les aules d’informàtica, de cuina i d’activitat física amb els seus vestidors; i a la resta de la planta, aules de formació, aula taller, despatxos, nucli de banys i uns espais “de trobada” sense us específic però que permeten estar-s’hi amb zones de butaques i cadires.

El programa funcional preveu: espai de trobada (2), aula taller amb magatzem, casal gent gran, aula de formació doble amb possibilitat de compartimentació individual, despatxos (4), nucli banys, aula cuina, aula informàtica, vestuaris i aula activitat física.

Procés participatiu
La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals va recollir l’opinió de més de 300 persones en les diferents fases del procés participatiu per al disseny del futur Centre Cívic Gregal: proximitat, audiència pública i enquesta ciutadana. Els resultats s’han tingut en compte a l’hora de definir el projecte d’usos i el projecte arquitectònic del futur equipament.

Un total de 296 persones han respost a l’enquesta, que tenia com objectiu detectar quines són les necessitats de la ciutadania en relació al nou centre cívic. La regidoria també va fer 10 trobades amb agents clau del territori per detectar necessitats i, alhora, acostar el projecte a les persones, entitats i col·lectius de l’àrea d’influència per tal d’explicar-ho de manera propera, generar diàleg i reflexions entre l’administració i la ciutadania i recollir aportacions.

El procés participatiu ha comptat també amb una audiència pública oberta al conjunt de la ciutadania, d’acord a la doble vocació dels centres cívics municipals: ser equipaments de referència de barri per als veïns d’una zona determinada, i ser equipaments de ciutat, amb una certa especialització de serveis a l’abast del conjunt de la ciutadania.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.