Els homes i el greix abdominal

cuidat

Atemporal Esthetic Lab.

Com tots sabem, la distribució del greix en homes i dones és diferent, per això la
necessitat de personalitzar i individualitzar els tractaments és tan important.

En el cas dels homes, la principal zona d’acumulació de greix és l’abdomen. Cal considerar però que aquest greix es troba en dues zones, a sota de la pell (és el greix subcutani) i a sota de la musculatura, dins de la cavitat abdominal, envoltant els òrgans i inclús arribant a dificultar el seu correcte funcionament (és el greix intra-abdominal o visceral).

Per sort hi ha dos tractaments, indolors i no invasius què, funcionant de manera simbiòtica, ens garanteixen l’èxit en la reducció del greix abdominal, són la criolipòlisi i els ultrasons NARL-517. El primer dels equips, CRYO COOL MED, ens permet eliminar a cada sessió un 30% del greix subcutani mitjançant la tècnica de la criolipòlisi, és a dir, provocant la destrucció dels adipòcits mitjançant l’aplicació de fred.

El segon, NARL-517, consisteix en l’aplicació d’ones d’ultrasons tridimensionals a una freqüència concreta de 517 Khz i a una intensitat molt precisa de 110 mW/cm2, aconseguint així eliminar el greix intra-abdominal. Finalment, si et preguntes com saber si tens un excés de greix intra-abdominal, només has de mesurar el teu contorn de cintura; si supera els 88 cm en el cas de les dones, o els 102 cm en el cas dels homes, és el moment d’acudir a l’Atemporal i, a més a més de millorar la teva figura, evitar riscos per la salut.

Maica López
Atemporal Esthetic Lab