La subvenció al menjador escolar per al curs 2021-2022 es pot sol·licitar fins al 18 de juny

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus torna a prioritzar enguany l’alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social en la convocatòria de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors escolars durant el curs 2021-2022. Es poden beneficiar d’aquests ajuts les famílies de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris d’educació infantil i primària i d’Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius de la ciutat sufragats amb fons públics que compleixin els requisits establerts. Aquests ajuts municipals cobreixen el cost quasi total o parcial del servei i complementen els ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya. Reus és dels pocs municipis de Catalunya que gestiona aquests ajuts, ja que la majoria ho fan a través dels consells comarcals. Per via telemàtica, la sol·licitud es pot presentar a partir de demà, ja que la nova convocatòria d’aquests ajuts s’ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), i per via presencial, a partir del 24 de maig. Per totes dues vies, les sol·licituds es poden presentar fins al 18 de juny.

Després d’aquesta data només es podran rebre sol·licituds de subvencions per situacions sobrevingudes com nova matrícula, situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials o famílies que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada i que compleixin amb els requisits econòmics marcats per la convocatòria.

La Regidoria de Benestar Social preveu que enguany els centres educatius i les famílies puguin rebre la resolució de la subvenció durant la primera quinzena de setembre via SMS.

Com l’any passat, el tràmit de sol·licitud de l’ajut per al curs 2021-2022 es pot fer via telemàtica o presencial i el model de sol·licitud pot ser abreujat o ordinari. Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2020-2021 i que la seva situació es manté igual, sense cap modificació de les dades i de la documentació requerida, poden fer la sol·licitud abreujada. En aquest cas, rebran un correu electrònic o un SMS amb les instruccions per poder fer el tràmit abreujat de manera més ràpida i fàcil.

Finançament dels ajuts
La convocatòria del curs 2021-2022 preveu una dotació màxima de 2.825.000 euros.

A més, pel curs 2021-2022, donada la continuïtat de la pandèmia, la Generalitat de Catalunya ha augmentat del 50% al 70% la part subvencionable. Això fa que les famílies tinguin subvencionat una major part del cost del menjador que el curs anterior.

Pel que fa a la despesa total que suposa aquests ajuts, l’increment estimat per aquest curs 2020-2021 és d’un 12% respecte del curs 2019-2020.

Any rere any, l’aportació de la Generalitat ha anat augmentant i en conseqüència la de l’Ajuntament s’ha anat reduint. El curs 2014-2015 la Generalitat es va fer càrrec del 51% del cost total dels ajuts i l’Ajuntament de Reus del 49%. Ara, una estimació per aquest curs 2020-2021 preveu que la Generalitat financi el 81% dels ajuts i l’Ajuntament el 19%.

Requisits
Pel que fa als requisits de la subvenció del curs 2021-2022, el llindar de renda aplicable és el mateix que el de la convocatòria anterior:

  • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 euros.
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 euros.
  • Altres adults diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 euros.
  • Per a cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 euros.

Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria, ja consolidats, són els següents:

  • Complementació municipal: l’Ajuntament complementa l’ajut de la Generalitat per a les famílies amb menys recursos econòmics amb un màxim de 6,23 euros.
  • Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que tots dos membres treballen en horari de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A banda d’aquests casos, l’Ajuntament també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben mig ajut de la Generalitat fins a arribar als 5 euros, excepte quan reben un ajut superior entre la Generalitat i els complements de l’Ajuntament per altres criteris. Així, sempre es dona l’ajut que afavoreix més a la família. També es manté el suport a les famílies monoparentals.
  • Compactació: les famílies que rebin mig ajut i ho sol·licitin, també podran compactar, si ho han demanat a la sol·licitud.
  • Responsabilitat del beneficiari: a Reus, l’ajut màxim que es pot rebre amb el complement de l’Ajuntament és de 6,23 euros en lloc dels 6,33 euros, que és la subvenció màxima establerta per la Generalitat. Amb aquesta mesura es pretén que la família beneficiària es faci responsable del pagament de 10 cèntims simbòlics, per tal que tingui constància que aquest servei té un cost.

Control de les subvencions
Un cop s’ha concedit la subvenció, es fa un seguiment exhaustiu de l’ajut amb diferents mesures.

El curs 2021-2022, la Regidoria de Benestar Social reprendrà les inspeccions, de forma aleatòria, per controlar l’assistència al menjador escolar per part de l’alumnat que les seves famílies reben subvencions. Una mesura que aquest curs s’ha vist interrompuda amb motiu de la pandèmia.

Així mateix, hi ha l’obligatorietat per part de les famílies que reben subvenció de comunicar a l’escola abans de les deu del matí del mateix dia si els infants no assistiran.

En cas de no avisar, la família ha d’assumir el cost del dia del menjador.

A més, l’absència injustificada de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de deu dies consecutius, o de quinze dies alterns, compresos en un període màxim de dos mesos, provoca la suspensió i posterior revocació de l’ajut.

La Regidoria de Benestar Social també vetlla perquè les famílies que durant el curs no fan ús de la subvenció, tot i tenir-la concedida, tramitin la renúncia, per tal de poder destinar els diners a altres famílies que han presentat la sol·licitud per situació sobrevinguda.

Dades curs 2020-2021
Amb motiu de la crisi econòmica generada per la pandèmia, es preveu que aquest curs que ve 2021-2022, com va succeir el curs passat, augmenti el nombre de famílies que compliran els requisits necessaris per sol·licitar l’ajut.

Pel que fa al curs actual 2020-2021, s’han concedit 241 ajuts més que durant el curs 2019-2020, el que representa un augment del 8%. En concret, en data de 30 d’abril, amb totes les sol·licituds resoltes, excepte les sobrevingudes que puguin arribar aquests darrers dies del curs, 3.249 alumnes s’han beneficiat dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social. Del total de 3.915 sol·licituds rebudes, s’han resolt 3.249 de manera favorable i 666 han estat denegades.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.