Comença la preinscripció escolar que correspon al curs 2020-21

Mapa de centres escolars de Reus

El calendari de la preinscripció escolar corresponent al curs 2020-21 arrenca aquest dimecres 13 de maig per als nivells de 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i ESO, tal com es va confirmar des del Departament d’Educació a finals de la setmana passada.

L’inici es farà amb la presentació de sol·licituds per via telemàtica, i continuarà durant la setmana del 19 al 22 de maig per a la recepció de sol·licituds presencials, ja sigui a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o als mateixos centres, això sí demanant sempre cita prèvia.

Al web de l’Ajuntament de Reus www.reus.cat s’hi poden consultar el llistat de centres, el mitjà per sol·licitar les preinscripcions i la resta d’instruccions que ajudaran a les famílies a formalitzar la preinscripció. També s’hi pot consultar l’oferta inicial de les vacants, els documents que cal presentar i la resta de calendari. Tota aquesta informació estarà operativa a partir de dimecres 13 de maig, quan comença el termini. 

Estan cridats a la preinscripció especialment els nens i les nenes nascuts l’any 2017, que són els que començaran P3 el proper mes de setembre, així com els nascuts l’any 2008, que correspon als que iniciaran 1r d’ESO i que actualment cursen 6è de primària. Les famílies amb menors compresos en aquestes edats podran trobar també informació a la seva carpeta ciutadana de la seva àrea de proximitat. Aquesta és una de les novetats d’enguany que s’incorporen des de la regidoria d’Educació.

Pel que fa a la presentació de la sol·licitud virtual no serà necessari cap certificat digital. Haurà d’omplir-se un formulari en línia i posteriorment s’enviarà per correu electrònic al centre demanat en primera opció la documentació requerida. 

Per aquest any, la Regidoria d’Educació vol recordar que l’oferta inicial de places, la ràtio per grup, a P3 serà de 23 (21 d’ordinàries i 2 de necessitats educatives especials). Segons ha explicat el regidor d’Educació, Daniel Recasens, “ amb aquesta mesura es pretén distribuir l’alumnat de manera més equitativa afavorint que les noves incorporacions de matrícula viva que hi ha a la ciutat de Reus recaiguin de manera més equilibrada entre tots els centres”.

Pel que fa al nombre de grups que surten a l’oferta educativa als diferents centres de la ciutat, inicialment es mantenen els 45 grups actualment existents a primària. En canvi, a primer d’ESO, l’oferta serà de 48 grups, és a dir que s’augmenta en un grup més respecte del curs anterior, concretament serà al centre Roseta Mauri, que passa a tenir 5 grups. 

Es vol recordar també que, pel que fa als criteris de puntuació, es manté com a criteri general el fet que l’alumne tingui germans escolaritzats al centre demanat en primera opció, o progenitors treballant-hi en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (40 punts) i que per a P3 suposa gairebé un 45% del padró. En segon lloc, la proximitat de l’escola al domicili familiar (30 punts). Per altra banda, també forma part del barem la condició de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida ciutadana o que un membre de la unitat familiar tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% (10 punts). Finalment, com a criteri complementari, la situació de ser titulars del carnet de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Aquesta preinscripció serà la novena amb el model d’àrees escolars de proximitat 3+2 per a infantil i primària, en el sentit que les famílies poden optar inicialment entre 3 escoles públiques i 2 de concertades. Pel que fa a secundària, el criteri específic es fixa en la procedència de centres de primària adscrits. Malgrat que ja s’ha comunicat el canvi en el model d’adscripció per al curs 2021-2022, cal recordar que les adscripcions per aquest curs entre centres no han patit modificacions, i per tant, són les mateixes que el curs anterior.

El sistema de zonificació per a l’etapa de secundària estableix els mecanismes següents: l’alumne/a és considerat/da preferents si l’escola on cursen 6è de primària està adscrita a l’institut demanat i és considera/da no preferents si no hi està. Per ordenar les sol·licituds adscrites, en el supòsit que no poguessin ser ateses totes per un determinat institut, s’atén a la proximitat del lloc de residència de l’alumne/a amb el centre. Això és, quan l’escola té dos o tres  instituts adscrits, la puntuació per proximitat es concedeix a un dels instituts adscrits, el més proper al domicili de l’alumne/a. Si se sol·licita un institut no adscrit a l’escola, la puntuació per proximitat es concedeix a l’institut més proper al domi cili però en aquest cas —institut no adscrit— la sol·licitud només s’atendrà un cop resoltes les sol·licituds sí adscrites, que hi tenen prioritat.

Les famílies poden consultar l’adscripció per proximitat als centres que els pertoquen a través de l’aplicació del web www.reus.cat/serveis/ensenyament o a través de l’OME.

Rate this post

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.